פוספטים
זרחה או פוספט
(Phosphate)
הוא יון המכיל אטום זרחן אחד וארבעה אטומי חמצן:  מטענו החשמלי של היון הוא מינוס 3
זרחה הוא גם שמן של התרכובות המכילות יון זה. בשימוש יומיומי זהו בדרך-כלל פירוש המושג זרחה

 בדרך-כלל מתייחס המושג למלחים של חומצה זרחתית, הנוצרים כשחומצה זו מגיבה עם בסיס או עם מתכת
:פוספטים

כל הפוספטים מיוצרים ע"י

"JIANGSU MUPRO IFT CORP."

ללא תוספות מלח או חומרי מילוי אחרים ובאיכות עולמית
Tevavitman.co.il - טבע ויטמן